Stäk

Old Swedish Dictionary - stäk

Meaning of Old Swedish word "stäk" (or stæk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stäk (stæk)
smalt sund, färjeSTälle; landSTräcka vid sund. Jfr STyffe, Skandinavien und. unionSTiden, 2 uppl., s. XIV. at jac hafuer. .. saalt. .. knut bossonni. .. allan min äghodel i sidoganenom ok i STäkino (möjl. att här fatta ss ortnamn) SD NS 1: 420 (1405). - i ortnamn. apud almarnaSTæk SD 5: 299 (1344, gammal afskr.). in almarnaSTæk ib 438 (1345). prope almarnaSTæk ib 674 (1347, gammal afskr.). pa STäkit STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 148 (1463).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stäk may have also been written as stæk

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back