Staka

Old Swedish Dictionary - staka

Meaning of Old Swedish word "staka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

staka
utmärka genom ss råmärken i jorden nedsatta stakar, förse med råmärken.. .. så thet kunne siöön Delag Arch 2: 128 (1478, avskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • *staka ut , utmärka medelst stakar, utstaka. hwilket the millan kalela gard och (holmen) kiwilotho stakadhe diupeth uth med palar uppa badhe sider, som löper till aaminneth FMU 3: 507 (omkr. 1450?). - Jfr utstaka.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Delag Arch
De la Gardiska Archivet eller handlingar ur grefliga De la Gardiska biblioteket på Löberöd. Utg. av P. Wieselgren. Del. 1--20. 1831--44.
➞ See all works cited in the dictionary

Back