Stalsven

Old Swedish Dictionary - stalsven

Meaning of Old Swedish word "stalsven" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stalsven
stallsven, stalltjenare, stallmästare. " jak will tiäna en mektwg höfDinge. .. oc ware hans stallswen oc skwra hans harnisk" Di 96. han haffde. .. til sig buDit alle the stalswenna i staDin waro ib 97. " tw holler mik ekke bäter än min stalswen" ib 157. myrde mik (kon. SveRKer) min stalswen RK 1: (LRK) s. 226. - ss tillnamn. johanni stalswen SD 4: 129 (1329). karulo stalsuen ib 370 (1334). - Jfr mästarstalsven samt stalz sven.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stall- Di 96 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛚᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back