Stämpel

Old Swedish Dictionary - stämpel

Meaning of Old Swedish word "stämpel" (or stæmpel) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämpel (stæmpel)
1) STämpel, verktyg varmed hål slås i bleck e. dyl. el. varmed prägel el. mönSTer anbringas på en yta. hwilka kopar kringlor maagha hwggas mädh enom järn STämpil moth bly, hwilken STempil haffwi mith j sigh en pig STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 510. - STamp för myntprägling o.d. tomas. .. widerkendis haffue myntith j marck blech peninga, ok war han tha bekender, ath han tet lerth hade aff en borgere sön. .. huilken som hade vthgraffuit STempellen, som thenne medh myntade STb 3: 192 (1494). sade samma myntare (ɔ en falskmyntare), ath han heet per jönsson. .. som STempelin hade och han aff lente ib 414 (1499). - STämpel för påtryckande av mönSTer på skinn vid "säterverkskonST". STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 539. ib. 2) STöt (till mortel). en mortare oc en STempil Inv cur Tynnelsö 6. 3) prägel, prägling (på mynt o.d.). läther tw j thät wathnith sal armoniacum, oc lägger gyllene thär j, tha äther thät vatnith gwllith oc STämpillen STandher lika fwlbordeliken pa myntheno STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 438. - 4) präglande, prägling (av mynt). han haffuer ther icke nw saa SToor fordeel pa then STämpel som til forende. tha mynthet STodh j then STadgha GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 25 (1511). - Jfr iärn-, kopar-, mortara-, vinbära-STämpil.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämpel may have also been written as stæmpel

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stämpil.
  • stempel.
  • stempil.
  • stämpla PMSkr 539 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᛕᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Inv cur Tynnelsö
Inventarium curiæ Tynnelsö anno 1443. Ed. J. H. Schröder. 1839.
➞ See all works cited in the dictionary

Back