Stappa

Old Swedish Dictionary - stappa

Meaning of Old Swedish word "stappa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stappa
träda; röra sig med stadiga steg; i sht. rida i skridt. en cristin. .. loot thz (hästen) fortekkia sik husin skoo ok stappade maklika ower en broo RK 1: 1587. " han war then som stappade en vid en" ib 1597. han. .. hauer oss stappat yfFrid när ib 1611. herra iwan ok iomFrwn badhä tw kommo maklik stappande ther Iv (Cod. B) 4823. vordho the vara huru the flanda stapandhe fara Fr 450. huru stoltelik han kom nidher mz sekana stappande här ib 2899.
Alternative forms or notes:
  • stapa.
  • -adhe.
  • -at) , v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back