Stenhus

Old Swedish Dictionary - stenhus

Meaning of Old Swedish word "stenhus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stenhus
stenhus. SD NS 2: 114 (1409). " et gammalt stenhus" SJ 125 (1444). " alt vp in til pädher Birke stenhus gaffwel lib 126. "ib 3 (1421) o. s. lv. Bir 4: 82, 85. MD 504. - slott, herrehus. hustrv ingeborgh fforsye paa steenhwseth FH 6: 123 (1512). - Jfr intäkta-, ordh-stenhus.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • steenhus SJ 4 (1422)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back