Stokka

Old Swedish Dictionary - stokka

Meaning of Old Swedish word "stokka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stokka Old Swedish word can mean:

stokka
L.
stokka
1) sätta (en fånges fötter el. ben) i stock, fängsla (ngn) med stock el. block. stokkin (ligno affgite) hans ben som hard ast Bil 473. " ther sat margh man. .. stukadhe badhe om händer ok föter" Al 3415. " iak andwaradhe mina dottir enom man. ther. .. stukkar hona swa hardhelika at Allir märghir vt gaar af hänna fotom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 72. ib 13. MP 1: 303. " fogdana loto the böndere taga och stockade och klufde them mot laga" RK 2: 671. ib 695, 1019. 2) stocka. införa i bistock. han stokkar flugur ok bin flyga (för -a) borth MD (S) 230.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stukka.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚮᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back