Storleker

Old Swedish Dictionary - storleker

Meaning of Old Swedish word "storleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

storleker
1) STorlek. " jak saa STort pallacium ogripelikit j STorleek lSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 299. the (dryckeskärlen) äro badhin j fäghrind oc SToorlek iämpn" ST 462. 2) STorhet, ansenlighet; tyngd. tha han vilde vplyfta byrdhena formatte han ey röra hona for hänna STorleek STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 225. 2) STorhet (i STyrka el. grad). hälaghetinna STorlekir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 321. " for älskoghans oc gudhelikhetinna STorlek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 176. ib 203. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 326. " hiärtat braST for wärkianna STorlek" ib 1: 33. ib 182.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stoorleker.
  • stoleeker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚮᚱᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back