Stra

Old Swedish Dictionary - stra

Meaning of Old Swedish word "stra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stra
strå, halmstrå. " thuggadhe iak stran (stramina) ok vt sputtande hwetit" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 354. - bildl. iac slas wel lmz ltik om eth stra RK 2: 2833. - koll. strå, halm. hulkin som bedhis stra thz skal giwas honom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101. j stano är ängin nytta mannenom til kost. vtan thz är oskällika diura födha ib. swa som thört stra j elde ib 171. ib 3: 92. sätiandis nokra börsth äller straa j holen PM XLVIII. - Jfr halmstra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • straa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back