Straf

Old Swedish Dictionary - straf

Meaning of Old Swedish word "straf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

straf Old Swedish word can mean:

straf
? och n.? (Fdan. straf. Mnt. straffe, f.] 1) bestraffning, tillrättavisning, förebråelse. han maatte egh ath höra stra thaa han wille illa göra MD (S) 200. tw. .. gat wäl lidhit straff oc awitilse LfK 141. - tadel, förebråeldw. swa forwan then kesaren goodh thera straff medh tolomodh MD (S) 272. " meg straff oc lyte giffua (klandra och lasta)" RK 3: (sista forts.) 4403. - (?) fforhopandes eder eij tiil straffs eller ffor när wara thet i mich tilsagt haffue vnder stoholms sloth och swerigis cronä HSH 24: 36 (1512).
straf
2) straff. thöm börbä (för bördä) ther stor straff fföre FGM 188 (1504). frankes konwng trengde the landet fraå han todes ey giffua straff. ther aå (d. v. s. hämnas deför) RK 1: (Yngre red. af LRK s. 267.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • straff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back