Straffa

Old Swedish Dictionary - straffa

Meaning of Old Swedish word "straffa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

straffa
1) beSTraffa, tillrättavisa, förebrå. jncrepo. .. STraffa oc aawitha STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hnd 2) s. 21. thu äST allom redhaboen at hiälpa. .. STrafwande oc radhande oc draghande them til STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz fran syndinne Mecht 139. laurens. .. sadw sig jntet aff hahom (ɔ Olof) fanga vtan vhöffuitz taal. tha fulle borgameSTara och radit ther ok STraffade oleff ther fore STb 3: 460 (1499). - med ord angripa, vända sig beSTraffande mot. jurgare. .. kiffua STraffa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 51. comminari höta oc STraffa ib s. 143. - beskylla, anklaga. jnsimulo. .. käre oc STraffa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 31. - klandra. om sak. han STraffade konungh karlss doom ArfSTv 27 (1461). ib 45 (1461).. .. ath spöria eskils huSTrv til om hon ville STraffa theris rät ellir vädia moth rettin ATb 1: 369 (1472). " han vilde ey STraffa vtan fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna medh synom mandom the lagh ok räth" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 83. 2) STraffa, låta (ngn) undergå STraff. jak loffwar oc takkar tik. .. at thu wille fför wärldhenna athirlösn. .. STraffwas aff thinom fföradhara SvB 522 (b. av 1500-t.). 3) utkräva STraff för (ngt). en wärslikin konunger STraffa päningen som ogilder är ok forfalskadher STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 262.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar ,
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᚠᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back