Struter

Old Swedish Dictionary - struter

Meaning of Old Swedish word "struter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

struter
uppstående kägelformig spets el. topp på hufvudbonad. oppa hofdheno tha hafujn ena graa hetto aff klädhe ellir wadhmal medh enom stakkutom strwt VKR 12. " aff wadmall latt hon skära meg en hätta ny mz longhen strwtt" RK 1: (Yngsta redaktioens till. till sfgn) s. 203.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back