Studeran

Old Swedish Dictionary - studeran

Meaning of Old Swedish word "studeran" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

studeran
studerande, studium. j wisdomsins stwderan ällir ärffwodhe SpV 440. " thät war all hans studeran, huru han skulle främia sina snödha astundan" Hel män 226. .. giffwer iak tik wosdhom, ey thän som ffaas mädh stwderan JMPs 27.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᚦᚽᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back