Stupa

Old Swedish Dictionary - stupa

Meaning of Old Swedish word "stupa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stupa Old Swedish word can mean:

stupa
straffpåle, kåk. til stupo sla
stupa
1) bnödel. " lnatalia gik. .. tel stupogreuan ok baþ þöm ängom för ben sundarbryta än sinom Bonda" Lg.">Bu 522. " til at afhugga tholkins oc swa värdhelix manz howdh händis en stupo grefwe (spiculator)" Bo 82. " läth han stwpogreffwana opp hänghia häLgha iomffirwna" Lg 334. MB 1: 467. MP 1: 3348. Bir 2: 100, 152, 211, 318, 3: 41, 1343, 403, l4: 76, 77. Lgren. 1875.">LfK 221. 2) fångvaktare. han. .. gaff stupo grewin (custoidiLg.">Bus) gafwr at han matte koma hem Lg.">Bil 519 ; jfr 1022.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stupogreve
  • stupo slaghin ,
  • stupo stokker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back