Styld

Old Swedish Dictionary - styld

Meaning of Old Swedish word "styld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styld Old Swedish word can mean:

styld
L.
styld
1) stöld, tjufveri. " alle. .. vaktadho sik. .. badhe Frans tyld oc fulom gerningom" Pa 7. " thu skal ey göra styld" MB 1: 460. forfars thz mz styld ib 338. ib 463, 467. MP 1: 72. thenna pynan rätteliga hörer tik til ok thynom jemlikom som gören styldh antighi lizsla elle r stora än tha the ey lika pynas fore stora styldh eller lizsla vtan at the lizsla stolden vare sacrilegium LfK 225. " tu kunde ey lengre thina stöldh döliä" ib 226. MB 1: 247. - stöld, undansmygande. pl. sigh mik hwar miin iomFru är ther thu vnfördhe mz styuldom (var. stöldhom, stuldom, stoldom) här (motsv. danska text har: ther thw mz styld vndfördä her) Fr 2520. 2) stulet gods, tjufgods. hittes sidhan stylden mz honum MB 1: 338. hittes the styld i annars mantz hwse ib. MP 1: 146. - JFr ankosta-, nota-styld.
Alternative forms or notes:
  • -om Fr (Cod. C, D) 2520. stold: -en LfK 225 ;
  • -om Fr (Cod. F) 2520.
  • stuld: -om ib (Cod. E)),
  • stylda giäld ,
  • stylda här ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back