Styrilse

Old Swedish Dictionary - styrilse

Meaning of Old Swedish word "styrilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrilse Old Swedish word can mean:

styrilse
vanl. pl. och f.
styrilse
1) styrande, förande, ledning. " bödh han. .. kasta. .. liKStokkin a vaghn älla slädha ok läta for otam nöt älla asna ok läta thöm draga likit vtan nokors manz styrilse ok visan" Bil 767. 2) styrelse, ledning, riktning. thön dyghden (ɔ: hofsämi) är en styrilse i manzens skiälum, ther han styrer i lusta weruldika tinga, til thes hånom är tarflighast i hans naturlik vphälde KS 19 (48, 20). " dygdh är faghr skipelse, ok godh styrilse manzens til hans hugh ok vilia huru han må rådhlika liua" ib 17 (144, 18). 3) steyrande, styrelsen, regering. han (ɔ: likamen) hauer huvudh ok främbr alt hans styrilse KS 31 (80, 33). " j höfdom är hiärne ther hauer try styrilse (d. v. s. funktioner ss styrande) ib: jfr "Erata". vm styrilse konunga ock höfdinga ib 1 (1, 1). bäther står swå almoghans styrilse at flere hånom styra ok rådha" ib 6 (13, 6). " alt thet skapat är. .. thet torf hawa styrilse" ib 2 (3, 2). " alle wisa mästara the som nåkot hafua sakt ok skrifuat af styrilsa ok almoga (för styrilse ok almoga el. styrilse almoga)" ib 6 114, 7). 4) bestyrande, förvaltning. ath han mik hädhan kallade aff hwsens styrilse PM LXII. swa mykit atwaktoghare skal huar vara j sinne styrils (bestyrandet af det honom åligger) MP 1: 80. 5) styrelse, ordning. thu gudelikx styrilsa (dispiplinæ) läriska Su 49. thetta lefuerne hawär styrilse reghlo ok stadhgha sin, i huario renliwe liuärne KS 3 (6, 3). thet liwärnet hawer huazke dygdh älla skiäl ok ängen godh styrilse ib (6, 4). " thetta liwärnet hawär styrilse, skiäl ok dygdh" ib 4 (7, 4). 6) styranxe, hejdande, återhåll. skörlifnadz minniskio hierta hulkin al sin syn ok hörils oc ordh lathir löpa lös vtans styrils ok atirlykikilse MP 1: 85.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • styrils MP 1: 80, 85) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back