Sunder krosa

Old Swedish Dictionary - sunder krosa

Meaning of Old Swedish word "sunder krosa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder krosa
sönderkrossa, krossa. " the. .. skulu sundirkrosas af pinom i heluite som agna j kornaxom sundirkrosas j trysningh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 140. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 111. " naar konungh karl haffde. .. söndherkrossat sanctam amalbergam" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 314. barnet laagh swnderkrosat ib 379. han. .. söndher krosadhe allan henna lekam oppa the hwassa STena ib 653. huilkit. .. qwinna naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn then fförgifftogha ormsens huffwdh söndher krossat haffuer ib 614. thykte honom som een SToor STeen ofwir honom höngde, oc wilde oppa han falla oc sundirkkrosa ST 479. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 24. skal mins hiärta dyrue syndir krosa han ib 25. ib 26. Jfr krosa sunder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • synderkrosa Bir 4: 111. syndir krosa. söndher krosa. syndir krossa Bir 2: 24.
  • söndherkrossa.
  • söndher krossa),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ:ᚴᚱᚮᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back