Sunderkulder

Old Swedish Dictionary - sunderkulder

Meaning of Old Swedish word "sunderkulder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunderkulder
kull av halvsyskon. medhen ther ey flere igen leffwe aff then samkullen. .. tha bör henne oc erffua tredelä effter herre eric thureson ok the andre twa sonderkulla fierdedelen aff sama arff ArfSTv 88 (1451, avskr.). ib. lib 16, 31, 32 (1461). tha varo the en samkul oc thua sundherkulla ib 33 (1461). eptir ty hon var samku medh honum oc the andro thua kulla vare bade syndherkulla ib. lsidhen skulde thän annen syndherkule huer tagho sin erffdeel j the tre dela ib. at han hade enthet medh thän annen syndherkul lty the äro bade främede oc oskylde saman ib. ib. ib 34, 51 (1461). " tha ware the (ɔ arvingarna) en samkwl oc twa söndörkwl" ib 93 (1461). ib.. .. ffulmechtoch pa alla sine medharffua weghna, som äre aff sunderkullomen (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 268: swnderkullanom) epter framledne jens erffuaSTasson STb 3: 261 (1495). (Vissa av fallen kunna även föras till sunderkulla.)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sundhir-.
  • syndher-.
  • sönder-. söndörArfstv 93 (1461)
  • *sunderkulle (dat. med art. -kullanom SJ 2: 286 (1495) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱᚴᚢᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back