Sundrogher

Old Swedish Dictionary - sundrogher

Meaning of Old Swedish word "sundrogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sundrogher
söndrig. sundrog ok brutin thingh Bir 1: 290. " hafwa gambla sko ok sundrogha" VKR XIII. " tha hon syna syndroga ärmär. .. vpräkte" Lg 3: 548. " then söndrige halff slangen" FM 347 (1507). - sönderslagen, sönderbruten. ginstan heLga jomfruen. .. hannadhe hans saara lyma ok sundrogh been Lg 3: 573.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back