Sunnan

Old Swedish Dictionary - sunnan

Meaning of Old Swedish word "sunnan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: pp, ab

Additional information: adv. och prep. L. B) prep. söder om. med gen . . . the norske . . . alt synan fielss HSH 17: l117 (1523, Brask). - med ack. dyket, som liggher sonnan skoghen VKJ 51 . 1/2 öreslandh jord sönan sandhin i biörnöö ib 229 . " en gardh som ligher synan ana " ATb 1: 3 ( 1451) . " pedar smidh synan aa ib. ib 2: 161 (1481). liggher thenne . . . bodh sonnan anna " NMU 1: 144 ( 1485) .

Grammatical aspect: adv. prep.

Alternative forms or notes:
  • sonnan VKJ 51 ; NMU 1: 144 (1485).
  • synnan HSH 17: 117 (1523, Brask). synan ATb 1: 3, 4 (1450-51). ssinan ib 2: 161 (1481).
  • sönnan SJ 2: 146 (1489).
  • sönan VKJ 229. Se Sdw 2: 1309),
  • sunnan for
  • -fore )
  • *sunnan fran
  • syndan- )
  • sunnan til , adv. åt söder, söderut, i söder. olaf aleningen synantil ATb 1: 4 (1450-51). breddin swnnat til wt medh gatwnne i!UDDA_TECKEN? aln ok xx ib 51 (1455). - Jfr västan-, östan-sunnan.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back