Svänska

Old Swedish Dictionary - svänska

Meaning of Old Swedish word "svänska" (or svænska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svänska (svænska)
svenska, svenskt språk. en god prädicare förbätre tässa mörka swänskona äpter latina bokena Saml 6: 174 (1495) ; jfr K. G. Ljunggren, Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 11: 212. thetta teknith första som är ordh kallas pa swänsko, lösn PMskr 143. - text på svenska, svensk text. glosa är wttydningh ällar oplysilse, oc thy skal enghen wndhra oppa mik, hwi iak til lägher mykla swänsko, the som täxten ekke jnnehaldher JMÖ 12. " thet skal allom wara kwnnogth oc känth / at swänskan är aff theras (ɔ: Colmumellas m. fl:s) böker wmwänth PMskr 191. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svänska may have also been written as svænska

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛅᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back