Svänsker

Old Swedish Dictionary - svänsker

Meaning of Old Swedish word "svänsker" (or svænsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svänsker (svænsker)
[Isl. svenskr, svÄnskr] L. Svensk. en swänskir herra Bil 758. " tha öpedes swenska manna wanda" RK 2: 22. swänske män ib 3: 2593. swänst läript SD 5: 637 (1347). " thre pänningä swenskä" ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.) , 564 (1346). at swenske wikt ib 478 (1345, nyare afskr.). wi hafwm medh os hwaske swenskt tyst äller dqnzt mynt oc lithit medh allo aff thet gutnischa BSH 2: 236 (1425-29, samt. afskr.). siextighi maRK penninga swenst taal SD NS 1: 300 (1403). som bo. .. i swenske rättin SD 6: 7 (1348, gammal afskr.). siextighi maRK penninga swenst taal SD NS 1: 300 (1403). som bo. .. i swenske rättin SD 6: 7 (1348, gammal afskr.). BtFH 1: 323. (1463), 330, 331, 337. dömdes thett swenske skifte stadigt och fast som knutt påsa hade giordt med sairiala boar ib 50 (1477, nyae afskr.). " a swenska tungo" MB 1: 319. Fr 3207. " ey kunnande swenst maal" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 227. ena swänska mila MB 2: 315. - the svänsko, Svenskarne. huru the svensco i stocholme wordheo forradhne OB 212. ib 213, 214, 215. " the swenske söthe mz fwlle farth" RK 3: (sista forts.) 5555. - suBStantivt. scal aldre sssvensker kära a thydzskan OB 214. " skulde ey thydzsker kära a ssvenskan ib. XXX ssvenske oc XXX thydzske aff thöm bedzsto ib. ähvvar the mötto ssvenskom" ib 212. at thyske oc ssvenske skuldo saman bliva ib 213. at swenska hyllade ena danske qwinna RK 2: 6. wy swänske sculom i dagh staa een stöth ib 3: 53. ib 2641.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svänsker may have also been written as svænsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • swensker.
  • swenkst BSH 2: 236 (1425-29, samt. afskr.). swänst SD 5: 637 (1347).
  • swenst Bir 3: 297 ; SD NS 1: 300 (1403) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛅᚿᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back