Svärdhslipare

Old Swedish Dictionary - svärdhslipare

Meaning of Old Swedish word "svärdhslipare" (or sværdhslipare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svärdhslipare (sværdhslipare)
svärdslipare, svärdfärjare. ss tillnamn. " eriker swerdslipare" BSH 1: 130 (1371). andreas suärslipare ib 137 (1371). erik swärslepre SD NS 1: 260 (1403, gammal afskr.). hans swerdzslipare SJ 81 (1438). ib 71 (1443). hans angerman swärdzslipare ib 99 (1440).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so svärdhslipare may have also been written as sværdhslipare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swärdzslipare.
  • swerdzslipare.
  • suärslipare.
  • swärslepere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛅᚱᚦᚼᛋᛚᛁᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back