Svartbrodhir

Old Swedish Dictionary - svartbrodhir

Meaning of Old Swedish word "svartbrodhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svartbrodhir
swartbroder, Dominikanermunk. hon döde j stocholm. .. oc ward en stund til swartbrödra (d. v. s. i svarbrödraklostrets kyRKa) lagt RK 2: 8394. " som man gaar aff stora torghit til suartbrödhra" SJ 73 (1437). " for ena clocko som kom til swartbrödhra" ib 78 (1438). " swarthbrödhra capitell i stokholm stoodh" RK 3: 630. ib 2: 2800. Jfr svarta brodhir, äfvensom svartmunker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • svartbröhdra kloster ,
  • svartbrödhra ordin ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛏᛒᚱᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back