Svarvare

Old Swedish Dictionary - svarvare

Meaning of Old Swedish word "svarvare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svarvare
ss tillnamn. "joan swaruare" KTb 161 (1449?). ATb 1: 49 (1455) , 2: 135 (1479). tordh nic:son swarffuar STb 2: 447 (1490). ib 516 (1491). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 169 (1490). PMBref 317 (1512). " lassw swaruare drengh. .. iiij mark dedit HLG 3: 61 (1523). "ib 69 (1524). - Jfr fatsvarvare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swaruare HLG 3: 61 (1523). swarffuere SSkb 19 (1501-02), 105 (1503-04). swargere Skotteb 72 (1461-62). swarffuar STb 2: 447 (1490). sweru[a]re HLG 3: l81 (1526)),
  • *svarvara dottir
  • *svarvara magher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back