Svenbarn

Old Swedish Dictionary - svenbarn

Meaning of Old Swedish word "svenbarn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svenbarn
svenbarn, gossebarn, gosse. " teþes hänne. .. en vän mö iui Altareno ok eet kronat suenbara ii hänna knä" Lg.">Bu 63. " skipadhe konungin twa konor, at the skulle widherwara ther som israels sona qwinde föddo barn, oc bödh konungen thenna twem konomen. .. at the skullo myrdha All swenbarnen. . oc All möbarnen lata liwa" MB 1: 276. ib 386, 419. Lg.">Bil 268. Lg 35. " hwilkin koma swenbarn faar" Al 4741. MB 2: 251.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᚽᚿᛒᛆᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back