Synda

Old Swedish Dictionary - synda

Meaning of Old Swedish word "synda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

synda
synda. " þär adam syndaþe ok bröt" Bu 139. " forma ängin synda sidhan han seer fulkoMPnelika gudh siäwan" MB 1: 91. " ma spörias än nakar matte swika adam. .. än han hafdhe ey syndath ib 94. war mannin odödheliker för än han syndadhe ib 109. lwil iak. .. spöria, hwilkit thera syndadhe meer, adam eller ewa" ib 140. synda nadhelika ib 143. syndadhe j danz ok squKLemming. 1862.">Aldre ok KLemming. 1862.">Alle sköre käte ok syndom (för KLemming. 1862.">Allom syndom?) MP 1: 90. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 40. " nar han syndir lystelica mot minum Budhordhom" ib 2: 25. " här synder ängin androm lij moot" KLemming. 1862.">Al 6311. - särsk. öfva otukt. fik han at synda nästo nattene mz löske quinno Bu 171. Bil 445. KL 280. MB 1: 417, 418.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syndär VGL I Br 5 (på tre st.) , II K 57. synder Al 6311.
  • syndir Bir 2: 25. impf. -aþe. part. pret. n. -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back