Syndeliker

Old Swedish Dictionary - syndeliker

Meaning of Old Swedish word "syndeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syndeliker
syndig. " skal han göma thöm för syndelikan lifnat" KS 53 (135, 57). " j syndelicom sidhom" Bir 3: 73. ib 4: (Avt) 180. " atir halda sin likama af syndelikom lusta" ib 1: 42. ib 77, 304. " atirhold aff allom hastom ok synderlikom girnilsom" MP 1: 90. Su 203. hulkin som. .. dröuis mot allom syndelicom värildz thingom Bir 2: 34. " the hawa mang syndelik iäMPne (tillfällen till synd)" MB 1: 452. " thz är mannom syndelikt lib 442. - om person. swa länge är mannin synderlker som han liwer i thässe wärlz liwe" MB 1: 391.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • synderliker MB 1: 391 ;
  • -likom MP 1: 90 ;
  • -likx Su 203.
  • synäleker: -leka Bir 4: (Avt) 180),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back