Þingstaþer

Old Swedish Dictionary - þingstaþer

Meaning of Old Swedish word "þingstaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þingstaþer
tingsplats. placi[ta]orium ii tyngstader GU C 20 s. 453. " a rättom thingxdagh oc thingstadh" SD NS 3: 56 (1415). GUmmerus Syn-stat 26 (senare h. av 1400-t.). - i förbindelse med ett föregående ortnamn. a simbitunä thinghstadhi RP 1: 42 (1353). Jfr þingstaþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tingh-.
  • tyng-.
  • thinstat SD 6: 279 (1351) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵᛋᛏᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back