Þinkta

Old Swedish Dictionary - þinkta

Meaning of Old Swedish word "þinkta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þinkta
ting. " sänt thijt vissa budh medh mik uppa nästa thinget, ther iak (d. s. v. konungen) skal thinkta" Ansg 297. " konungen skulde thinkta medh sinom almogha" ib 229. " han (landsfogden Olof Jute) haffuer tyngtad medh os som en god man i alle handhe matthe, ath han haffuer flyth os alle. .. iak ok reth" BSH 5: 498 (1512). " haffwer jach tincktadh j alth närke och nycöpwnghz län pa idert herrisdöme wegna" FM 680 (1517). Jfr þinga.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þincta SML Kp 13: pr. þingta: -är HelsL Kg 6: 1. tyngta.
  • supin.
  • -at) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back