Þiufsak

Old Swedish Dictionary - þiufsak

Meaning of Old Swedish word "þiufsak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiufsak
anklagelse för stöld. wändis manne þyufsak till SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). - tjufnadsbrott, tjufnad. köpmannen. .. witte thom thiuff sak (Lg.">Bu [p] iumnaþ 170) Lg 970. - Jfr þiufs sak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • þyufsak )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᚠᛋᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back