Þokke

Old Swedish Dictionary - þokke

Meaning of Old Swedish word "þokke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þokke Old Swedish word can mean:

þokke
tycke, mening. "
þokke
1) tycke, vilja, behag. vt wäliande hällir ödhmiuklika thola al dröwilse til gudz wilia fulkomnilsa. än til nokrom sin thokka j nokro thinge wändas fran gudhlikom wilia Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 268. thz tykte gudh ware aff thakke (sannolikt för thokke; d. v. s. det var Gud emot) thz judas loth segh ther til lokke MD 24. föl thz ey j henne tokka ib (S) 225. - behag, beklagande, välbehag. til tholka vina thokka (complacentiam) gör hon opta moot gudhi oc sino eghno sanctiti Bo 95. prydh aldre thit änlite for manna thokka (ut hominibus placeas) Lgren. 1866.">Ber 173.
þokke
2) tycke, behag, välvilja. konungin fik swa storan twkka oc godhwilia til honom Lg 3: 47. - ynnest, gunst, tilLgifvenhet, vänskap. manna hedhir ok thukke älla thykkia (favores) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 314. " huru smälikin värlzsins thokke (favor) är" ib 2: 61. " aff ödhmiuke ok hemelike samtalan faar han sina thiänara thokka (gratiam) ok älskogha ib 3: 308. tha forskyla thu thes större thukka badhe for gudhi ok mannom" Lg 3: 499.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • þukki L.
  • þokka bo
  • þukka- )
  • þokka orþ ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back