Þolomoþ

Old Swedish Dictionary - þolomoþ

Meaning of Old Swedish word "þolomoþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þolomoþ Old Swedish word can mean:

þolomoþ
och f.
þolomoþ
1) tålamod, ståndaktighet, förmåga att uthärda. katerina tröste them til tholemodh Lg.">Bil 537. " thera handa thänkilse dughir til dröulsanna ok frestilsanna tholimodh (tålamod i vedermödorna och frestelserna)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 125. " tholemodh j genuerdhoghom thingom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 108. " til thins tholemodz styrKLisa" ib 35. nar mannin stridhe j gudz thiänisto oc j tholomodhe Suasom starkir riddare j stridh ib 206. " tholomodh j ärfwodhe" ib 3: 315. " wi lidhom thz mz tholamodh" KLemming. 1862.">Al 6175. Lg.">Bil 85, 369. KL 42, 204, 207. KLemming. 1860.">Gr 279. MP 2: 71. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 238, 4: 17. VKR 64. MB 2: 207, 333, 335, 336, 338. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 249. Su 50, 156, 163, 434.
þolomoþ
2) tålamod, saktmod, långmodighet. han. väghir. .. mz godhom vilia hans wredhe hulkin han gate fordäruat i enom punkt.. hwat mykyn ödhmiukt thätta är oc stort tholimodh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12. " kärlekin beuisas i hans vilsignadha licamma sacramento. .. tholumodhit. at han vMBar tholika sin forradha. ok tholde mang obrygdhilse" ib 175. manzins höghfärdh tholdis ok vMBars länge aff mit tholomodh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 274. " swa som rätuis domare hauande tholomodh j rätuiso" ib 3: 38. " the vilia ey nw böghia sit harda hierta til hans tholamodh" MP 1: 14. " ofwärfar mz thulimodh thera hat och smälikhet som wm thik bakdanta, bryt syndher obrygdhilsinna strKLemming. 1862.">Ala och skot mz thulimodhinna skiöld, sät thwlimodhinna bwKLara mot thwngonna swärdh" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 116. " hKLemming. 1862.">Alt thwlimodhinna thysto" ib 119. " ther widh lifdhe han mz godho tholomode. .. siwttan aar" Lg.">Bil 582. forwin annars ildzsko mz thino tholumodhe Su 429. o min sötaste gudh, huru länge oc mz huat thulimot thu mik wslom syndara, tik genstridande, stadherlika tholde Su 339. Lg.">Bil 214. KL 183, 214, 215. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 45, 48, 116. MP 1: 258. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 17, 2: 265, 299. Lg 821, 823. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 115. Su 172, 175. (tholomodhe för otholomodhe: Sua mykyn thäs häLghe andz styrkir är j thy hiärtano at thz brydz aff ängo tholomodhe (iMPatientia) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 127.) - Jfr otholomodh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • tholomodh Bil 85, 214 ; Bir 1: 17, 2: 274, 3: 38, 315 ; MP 2: 71 ;
 • -modhe Bir 1: 238, 2: 206.
 • tholomod Bil 369 ;
 • -motz Bir 2: 299.
 • tolomodh Su 50, 175.
 • tholumodh Bo 45 ; MP 1: 258 ; Su 437 ;
 • -modhit Bo 175 ;
 • -modhz Su 434 ;
 • -modhe ib 429.
 • tholamodh MP 1: 14 ; Bir 2: 265.
 • tholamoodh Al 6175.
 • tholemodh Bil 537 ; Bir 2: 108.
 • tholemod: -modz ib 35.
 • tholimodh Bo 12, 48, 125 ; Gr 279 ;
 • -modheno Bo 197.
 • tholmod: -modzsins MP 2: 71.
 • hulomodh KL 42, 214, 215.
 • thulomoth Su 156.
 • tulomodh Lg 821 ; MB 2: 297, 336.
 • tulomod: -mode ib 333 ;
 • -modz ib 388.
 • thulumodh KL 204, 207, 249 ; VKR 64 ;
 • -modhz KL 214.
 • tulumodh MB 2: 335.
 • tulumod ib.
 • þulimoþ KL 183.
 • thulimodh Bir 4: 17; Ber 115, 116 ;
 • -modhinna ib 116. " thwlimodh ib 115; -modhinna" ib 116, 119.
 • tulimodh Lg 823.
 • tulimod Ber 115.
 • twlimod: -mode Su 172.
 • thulimot ib 339.
 • thulmodh: -modhe Ber 249 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᚮᛘᚮᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back