Þolugher

Old Swedish Dictionary - þolugher

Meaning of Old Swedish word "þolugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þolugher Old Swedish word can mean:

þolugher
1) tålig, i stånd att tåla el. uthärda, ståndaktigt uthärdande, ståndaktig. tholugher j ginuärdo Bil 885. KS 49 (125, 53). nar thik koma dröuilse til. tha var thologh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12. " at vi ärom äkke tholughe i alle ginuärdho" ib 82. " vara stadughe oc thuloghe j dröfwilsom" ib (Co. B) 341. nar the äru Sua thulughe som jak var, hulkin som aff fotzsins yliom oc til jässan var Sua sargadhir at änkte var helt a mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 176.
þolugher
2) tålig, saktmodig, långmodig. hwar een iþna at finnas. .. väluliughare oc þulughare än annar KL 183. " moyses war aldra manna milaster i iordhrike, oc fore thy hämpde gudh hans orät, at han war siäwr thulugher" MB 1: 395. thz ordhit som almännelika sigx af almoganom hulkin som tholughir är han forsmas af allom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 57. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 72. MB 1: 385. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 115. Su 113, 175. han (Gud) är. .. tholughir oc mykyt miskunsamKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir, oc vMBärande vara ondzsko KLemming. 1860.">Gr 295. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 16, 98. hwi iak är swa thologhir vidh onda män ib 73. - Jfr otholugher, tholiker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ogher.
  • þulugher.
  • thulugher.
  • thwluger: -ug Ber 115.
  • tulughr KS 49 (125, 53).
  • tuluger: -ug Su 175.
  • twlugher ib 113.
  • thulogher: -oghe Bo (Cod. B) 341),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back