Þorn

Old Swedish Dictionary - þorn

Meaning of Old Swedish word "þorn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorn Old Swedish word can mean:

þorn
L.
þorn
1) torn, törne, törntagg. wtdragha en thorn Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 627. " hwi skAl jak taka thorn w annars footh ok sätia i min" GO 178. the (Flädermössen) hafdho. .. föter hwassa som en thorn Al 5210. " howdhit hans fult mz thornom" Bo 195. " the bitarlico hwassasto thornin ginom stunGO hans häFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgasta howdh ib. "Bir 1: 244. " rosin. .. är. .. liin at hanna ok tho wäxir hon ey vtan j bland thornana" ib 66. " stundom wärnar. .. thornin rosina" ib 67. thornin göme rosina ib 2: 53. - Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. syndinna thorn Bir 2: 53. GO 66. - törne, törnqvist. kronadho han mz thornom Bo 194. - koll. törne, törnris. satto the krono af torn owir hans howdh Bir 1: 30. " mz thorn kronas" ib 3: 43. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 334. " skAl iak. .. sargha idhert köt mz torn oc tyslom (spinis tribuslique) aff öknenne" MB 2: 93. " bardhe sik mz thorn ok qwista" Iv 2069.
þorn
2) törne, törnbuske. " the äru like tornsins Fruct som kAllas hiupun" Bir 1: 156. " lägx thessin Fructin j iordhena tha vpuexa annantidh andre torna ib. "ib 157. MB 1: 83. " tornin bär ey vinbär" MP 1: 232. thitzla oc thorna waro skapadhe fore adams synd MB 1: 59. somlikin (näml. säd) fiol mellan torna oc tidzsla. ok tornane vpuäxtho mz henne MP 1: 84. " then sädhin som fiol j thornana" ib 85. Bir 1: 246. " riff opp aff thins hiärta aaker smaa torna för än the rotas" LfK 199. - koll. törne, törnbuskar. hon (jorden) skAl bära thik thorn oc thitzstil MB 1: 161. ib 59, 132. MD (S) 286. " at ther waxe hwarke thorn älla thizstil" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 227. ib 422. " han ran vp. .. som roos af thorn" ib 829. " han ridher. .. til thz bergh han for sik sa genom thorn ok thiokka qwista" Fr 121.
þorn
3) spänntorn. söFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge och torna (näml. voro) aff rödhe gull Fl (Cod. C) 535. - JFr hagh-, hiupona-, naghl-, slan-, syFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghio-thorn, äfvensom thörn, thörne.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar) ,
  • thorna krona ,
  • thornakronahder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back