Þörsta

Old Swedish Dictionary - þörsta

Meaning of Old Swedish word "þörsta" (or þørsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þörsta Old Swedish word can mean:

þörsta (þørsta)
1) törsta, känna törst. opersonl. med dat. (el. ack.). mik thörstir Bo 203. " var thz sant at honom thörste ib. "Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 196. ther matte drikka hwem ther thyrste Al 1940. honom thörstir mykyt LB 3: 180. - personl. (el. i konstr. som kan fattas ss personl.). þa iosep þörste Lg.">Bu 71. at han Aldre þrötes. hunGra älla þörste ib 204. Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 224. " huru myklo mer han drikkir thes mer thörstir han" MP 1: 310. " then som. .. torster mykit sa at swartnar j munnen" LB 2: 92. " far man ilth i brysthet saa ath thunghan thykker ath Alth thz hon sputther är besth som ghAlle och gespeer offtha och thorster" ib 8: 51. Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 224.
þörsta (þørsta)
2) törsta efter, åstunda. opersonl. med dat. samt prep. til. nw törster mine siäl til tik Lg 3: 320. - personl. med ack. thän ledhe Gramin. som badhe hans oc Alla hans vina blodh thörstir Bo 49. " han som ankönsins siäla helso thörste (sAlutem) sitiebat)" ib 164. ib 203. Bir 4: 200. " han thörste oc hunGra rätuisona" Gr 277. " jek thörste oc astunda thässa vndarlica diursins hiärta" Bir 2: 3. ib 115, 219. Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 98, 196. Gren. 1866.">Ber 69. - med prep. til. min siäl hon thörste til gudh (Deum sitit) Gren. 1866.">Ber 69. " thin siäl thörste til gudh ib. - med inf. myn syäll som torsther och astundher koma till thyn" Lg 3. 134.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þörsta may have also been written as þørsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thyrsta.
  • thorsta.
  • torsta.
  • torstha. -ir, -te),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚱᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back