Thra

Old Swedish Dictionary - thra

Meaning of Old Swedish word "thra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

thra Old Swedish word can mean:

thra
1) längtan. " trånad. jwtta hon fik swa mykin traa" RK 1: 598. han hafuer til hänna swa mykla thra Fl 1138. " huar dagh var han äpter henne ij thra" ib 234. - längtan, åtrå, önskan. ther epther haffuer iag myken trå henne store twnge skilias i fra RK 3: (sista forts.) 5751. trånad, tärane kärleksqval. kan jak ey hänne til hustru faa tha dö jak snart af thenna tra MD (S) 300.
thra
2) qval, sorg. " aff ängxla oc mykin thraa nöddis thu i skoghin gaa" MD 160.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thraa.
  • traa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back