Þra

Old Swedish Dictionary - þra

Meaning of Old Swedish word "þra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þra Old Swedish word can mean:

þra
L.
þra
1) längta, känna längtan. mz hon swa stundae ok swa tradhe RK 1: 607. " folkit stundar hädhan ok traar" ib 3297. - längta (efter), hafva åtrå (efter). gudh late idher the äro fa ther ij swa mykith äpter thra Iv 3524. " the sama quinna ther snimst aff os thän riddara sa ther ij swa mykith äpter thra" ib 3912. ib 1329. " til sin ofaghnath (d. v. s. efter det som bringar honom sorg el. olycka) thraar opta manger" Al 2423. " thu skAlt ey thraa at thy thu kan ey ffa (quod nequis amplecti quid anelas id tibi necti)" GO 820 (möjl. att föra till 2). - längta, önska. nu är Flores komin härä, ther han haffwer länge thrat at wara (Cod. A ther han öxste sik at vära) Fl (Cod. B, C) 804. - opersonl. med dat. el. ack. vlffuer mz sit fagra haar haffe om gullad som androm traar MD 324. - lata sik thra, längta (efter), hysa längtan (efter). latin idher ther ey meer äpter thra ther ij kunnin Aldre ater faa Fr 1367.
þra
2) sträfva (efter), arbeta (för), kämpa (för). thörfuen j ey ther äfter tra RK 2: 2403. " jak weyt ey hwar at i wilin traa" ib 1: 4274.
þra
3) söka vinna, söka taga. om ij vilin. .. läta mik hafua thz iak a ok mz orät thz ey aff mik thra Iv 4852.
þra
4) söka komma (till), vilja begifva sig (till). konungin aff danmaRK haffde wtsänt marga hälada staRK the til swerikis tradhe RK 1: 2648. " är thz thino liffwe wadhe thz thu hingath nakath sin thradhe" Al 8760. - vilja begifva sig (Från), söka skilja sig (Från). them angra at the Fra honum thradhe Al 4256. " wi wiliom Aldre Fra thik thra ib 4265. "
þra
5) tråna, tråna bort, täras. i we oc sorgh mondo the thra Al 10560.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thraa.
  • traa.
  • supin.
  • -t) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back