Þräl

Old Swedish Dictionary - þräl

Meaning of Old Swedish word "þräl" (or þræl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þräl (þræl)
träl. "kallä han frälsan man þräl" SR 9. alt mankyn älder qwinkön, sum i wäsgötzko äldir wärinsko laghsaghu födhes af krisnum manne äldir komo, maa aldrigh þräl älder amBut ara SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). sälias. .. til thräla oc amBota MB 1: 430. slaar man sin thräl eller amBoot ib 336. " thin thräll oc thiin amBot oc thiäniste swen" ib 372. " wardher thin brodher swa fatigher, at han säll sik siälwan thik til thräldom, tha skal thu han ey thrugha swa som thräll, vtan han skal wara mz thik, swa som leghoswen eller landBoe, til iuBileus koMBer sidhan skal han fräls wt fra thik ganga. .. jSRaels sönir äre mine thräla, thy at iack frälste them aff egipto lande, oc fore thy skulo the ey sälias mannom som andrer thräla" ib 375. thräla oc amBote skulin i ägha aff andra handa folke, om kring idher, oc them maghin i ärwa hwar äpter annan ib. " tholikt skal thu ey thola, at wtläntzsker man thruge ofmykith thin brodher mädhan han är thräll ib. "ib 174, 247, 248, 249, 334, 335. Bil 254, 646. en köptir thräl Bo 197. " var herra ihesus ödhmiukadhe sik siäluuan takande vppa sik thrälsins ham oc liknilse. ey at enast i the matto som han tok mandom mz os som thräle varom. vtan är onytlikx thräls" ib 32. war heller fry än annars träll MD 390. " then som thiänar rikedom göme them som thräl" MP 1: 295. " af mangs riks manz vlyko. som gör sik siäluar tugia þräl. diävuls ok (silfs)" Bu 153. MB 1: 69. " war herra gifui at j alt thetta gömen. .. ey swasom träla wndir laghom wtan swa som the frälse äru" Bir 5: 14.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þräl may have also been written as þræl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • þräll VGL I G 4: 3; ÖGL Eþs. 15: 2; VML I Kr 4: 1, G 4: pr., 1. thräll MB 1: 247, 249, 372, 375.
 • träll MD 390.
 • dräll VGL I R 11: pr. þrell ib S 6: 1.
 • thrällen MB 1: 335.
 • þräl.
 • thräl.
 • þräll VGL I A 4: 2. thräll MB 1: 69, 334, 335, 375.
 • dräl VGL I þ 2: 1. þrél ib Md 5: 7. þral ib 13: 1. gen. þräls VGL I VS 3: 2. thräls Bo 32.
 • þrals VGL I B 2: 1. pl. -ar. thräle Bo 32 ; MB 1: 247),
 • trälinna the
 • qvinnorna )
 • þräla arf ,
 • thräla arvodhe
 • -ärwodhe MB 1: 69 ; Lg 3: 508.
 • -äruodhe Bo 87),
 • thräla värk ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back