Þrättan

Old Swedish Dictionary - þrättan

Meaning of Old Swedish word "þrättan" (or þrættan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrättan (þrættan)
tretton. " þrättan spän myol" SD 5: 637 (1347). thrättam örtugblandh ib 6: 65 (1348). trettan markir lödhut siluir ib. " hon. .. giordhe en linda mz thrättan knwtom" KL 346. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305, 4: 23. VKR 69. SD NS 2: 205 (1409). SJ 3 (1421).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrättan may have also been written as þrættan

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • thrättam.
  • trettam.
  • þrätan L.
  • thrätton SJ 3 (1421)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back