Þrivin

Old Swedish Dictionary - þrivin

Meaning of Old Swedish word "þrivin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrivin Old Swedish word can mean:

þrivin
1) verRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSam, idog, rask. wardha the (bina) swa myklo thrifnare ok idnare at samansanka til sin konungh RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 258. ganzst triffuin war hon i Allo GOdho Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 4. " opta äru thriffna händir vndir riffne kapo" GO 1026.
þrivin
2) rask, käck, tapper. en þriuin (strenuus) ridare Bu 24. Bil 255. Su 452. Al 4203. " thrifne (fortissimi) gudz riddara" Bil 476. frome helade raska ok triffne RK 1: 961. " trifne härmän" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92 trifne män ok wari vm sik, te stridha giärnt sighr ib 83 (205, 91). mz fem legioniBus thrifna manna Bil 322. " thriffwin man wardhir sköt til wakna GO 913; jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 148. "MB 1: 325. Al 4528. " qwinnor thriffna" ib 4822 (om Amasonerna) hon haffdhe thre söner karsk the waro badhe thriffne oc rask ib 7790. " GOt folk rasth ok triffwit" RK 1: 4287. en (näml. warn) är GOdh riddarskap ok triwin Almoghr RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (195, 87). þriuine (torde snarare böra läsas þrimne) män tel gärning Bu 508. " thrifnare til handh ok häst" Bil 300. " thriuin j wapnum" ib 299. - Jfr ful-, o-thrivin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • thriffnan MB 1: 325.
  • -it.
  • thrifne Bil 476.
  • thriffne Al 4203, 7700.
  • trifne KS 83 (205, 91), 84 (206, 92).
  • triffne RK 1: 961. tryffne, se fulthrivin. þriuine (torde snarare böra läsas þrimne) Bu 508 ; jfr Lg 1020.
  • thriffna Al 4822.
  • thrifna Bil 322.
  • thrifnare ib 300 ; Bir 1: 258),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back