Þryta

Old Swedish Dictionary - þryta

Meaning of Old Swedish word "þryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þryta Old Swedish word can mean:

þryta
L.
þryta
1) tryta, fattas. " aff landit toko the. .. hästa foder swa at ekke trööth" RK 1: 2945. " miödh ok wiin ther ekke tröt" ib 3778. " hesta been ther ekke trööth" ib 3303. " haghel oc frost munder ther ey thryta" Iv 411. - upphöra, taga slut. förra skal mik nu lifuith thryta än iak skal nakath mot idher bryta Iv 5715.
þryta
2) lida brist, lida nöd. opersonl. med ack. el. dat. sedan skal them wärra tryta (skola de lida svårare nöd, skall det blifva värre för dem) MD (S) 236.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tröt RK 1: 3778.
  • trööth ib 2945, 3305),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back