Þumi

Old Swedish Dictionary - þumi

Meaning of Old Swedish word "þumi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þumi
tumme. "the adra ligghir mällan thuman oc thz finghir som ther ä näst oppa handinne" LB 1: 98. ib 3: 184. een adhra ligger pa twmman ib 2: 62. ib 7: 161. " man skal ey offta laatha sig blodh vthan man trengher, och tha vider twman" ib 83. " te bundo saman tumana" Lg 3: 375. " haff thuman i näffwan vm thik fallir ämpnin (pugno clandetur pollex cum fors tibi detur)" GO 742 ; jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 319 f. thän skal hawa thwma aff iärn som ondan man skal fla ib 732. tagha nöthir ellir aden mera än till twma gaar i hanzka TB 78. - ss måttsbestämnning; tumme, tummes bredd, tim. c (100) fambne trosse, swa tyck som en thwme eller noghet tickere BSH 5: 421 (1510).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • twmme )
  • thuma finger
  • twmes- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back