Þura

Old Swedish Dictionary - þura

Meaning of Old Swedish word "þura" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þura
djärfhet, dristighet. " iac lägar til þuru oc manlekit hiärta" Bir 4: (Avt) 185. ib 2: 261, 4: 350. sät enkte i thina thuru (nihil ponas in tua audacia) Ber 113. " tha j finghin thwru at tala" Bir 2: 263. then helghe ande. .. giuir them. .. thuru ok tröst at awita världinna älskara MP 1: 145. " skal han gifua jdhir thuru til at auita världzlica men" ib 2: 91.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back