Þysta

Old Swedish Dictionary - þysta

Meaning of Old Swedish word "þysta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þysta Old Swedish word can mean:

þysta
1) tystnad, tigande, stillatigande. " jak war ok rädh j tystonne ok mykit änxlandis at iak ey wanlika tigdhe the thing hulkin som iak häldir hafdhe skulit tala" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26. " thäkkis gudhi rent hiärta swa wäl j thysto som j sang" ib 310. " for thystonna dygdh skuld" ib 103. Ber 103. " the satto wäl tysto thinom korroga mwnne (silentium ori tuo queruloso imponeret)" Su 166. ib 437. " o huat talug människa offta sähter tystonna bedzl i sinna owena mwn" ib 175. " sculu systre oc brödhir hafua thessin skipilsin j thera thysto" VKR 15. " ther eptir maagha the äta oc faa sik mat medh thysto oc gudz reddugha" ib. " thessa sama sidhwänio baadhe j läsning oc swa j thysto sculu the wakta oc göma jemwel vm quällin" ib. " äptir thet at KLemptath är marie chokko sidhan sculu systre oc brödhir haalda thera thysto alt til äptir warfru messo ib. "ib 28, 41, 59, 60, 82. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 12, 13. " huru tystan oc fastan hallas" ib 5: 48. " thy byggia þe ensamme. at þe maghen þäs rolikare þysto halda. oc guþlik þing þänkia" KL 182. nar andre fasta ok halla thysto (silentium tenent) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 277. " skalt thw sköt koma for gudz dom oc thin vili skkal ther halda thysto oc thit samuit tala" ib 2: 87. PM 28. " till ath thystan som hedher silencium grannelika gömi" VKR 59. " at them threngir san nödhthorft til at bryta thera thysto" ib 16. Jfr reghlo thysta.
þysta
2) tystnad, stillhet, frånvaro af tal el. sång el. li allmh. af starkare ljud el. buller. älskin rolika þysto KL 190. for thy at KLostirsins thysta thöm atirhiol,t at the ey ophöghdo i gratenom sina röst ib 358. " ther äptir var thysta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 14. " wart tystan (silentium) giordh j hymerike" MB 2: 344.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thista: -an Ber 103 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back