Þyþiska

Old Swedish Dictionary - þyþiska

Meaning of Old Swedish word "þyþiska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyþiska
Tyska, Tyska språket. callas höghtiþin (näml. kyndelsmessa).. . a þyþlisco lict missa Lg.">Bu 8. LB 3: 196. PK 222. är hon (boken).. . giordh til rima. .. aff thyzko ok ij swänska tungä Fr 3207. larens elff som henne (boken) aff tysko i swänsko wändhe Lg 3: 727. " sende wij ider en vtscrifft pa tutzske aff thet stadfeste breff" HSH 22: 48 (1493).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thydhska: -o Bil 296.
  • tyzska PK 222.
  • thyzka.
  • tyska.
  • thiska: -o LB 3: 196. tutzske),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚦᛁᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back