Timbra

Old Swedish Dictionary - timbra

Meaning of Old Swedish word "timbra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

timbra
timra. " larins person. .. ok magnus timbirman som oppa tornit timbrado" ATb 1: 168 (1462). Stock Skb 158 (1520). " her erich gaffs iij mark, som han hade giffuit per bok timberman oc hans sälskap; the timbrade pa munke holmen oc annen stadz i 162 (1520). item twa män, som tymbradhe i bastowone oc täkte wisthusidh" VKU 56 (1549).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ade.
  • supin.
  • -ad Stock Skb 158 (1520)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛘᛒᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back