Vagga

Old Swedish Dictionary - vagga

Meaning of Old Swedish word "vagga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vagga
vagga. "cuna wagga" VGL I XIII. " hänna barn som j waggu laa" Lg.">Bil 316. " nar hon tok han vp. älla han nidhir lagdhe i vaggona" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. Lg.">Bil 640. KL 54. Lg 291. MD 386. Jfr iärnvagga.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaggu barn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚵᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back