Vägher

Old Swedish Dictionary - vägher

Meaning of Old Swedish word "vägher" (or vægher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vägher Old Swedish word can mean:

vägher (vægher)
L.
vägher (vægher)
1) väg, färd, resa; ofta svårt att skilja STrand. 1853.">Från 2. riddaren far sin vägh mäþ bätra föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe än han vänte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. " georgius. .. reþ sin vägh tel lysKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panie land" ib 492. " tha ginGO the sin wägh. .. oc a wäghenom tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar war herra til änglanna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 190. " drogh her folkä syn vegh igen till bake" SToria. 1816 ff.">HSH 19: 93 (1505). " STat op o wandhra thin wägh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 469. " iheSus criSTus haffwer helsosamman giort thin wägh" ib 468. " en þruin ridare. .. reþ tel torneament. ok hörþe messo a väghenom (in itinere) ii eno cloSTre" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. " han STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPte þöm þäm a väghenom" ib. " a väghenom Var en kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia (in itinere quandam ecclesiam reperit)" ib 26. " tha hans brodher möddis a vägh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 793. bleff mich scriffuit tiil nw KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa wäghen SToria. 1816 ff.">HSH 19: 97 (1505). vtan han är Vanlic a j vägh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305. helsingana monde j weghen wara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4318. " diäfwlin kom j wägh mz enom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgodhom manne ok lukkadhe han til faSTo brut" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 696. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu. .. fara thin wägh aff thässe wärld (colligaris ad populum tuum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 420. - väg, förehafVande. jak göMDe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla hänna vägha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 119. " äST thw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla väghia spelare ib. "
vägher (vægher)
2) väg, STråt, kosa, STräckning långsåt hvilken färd (STrand. 1853.">Från ett STälle till ett annat) eger rum el. kan ega rum; för färd särsk. anordnad och beredd väg; äfv. vägSTräcka, väglängd; ofta svårt att skilja STrand. 1853.">Från 1, nåGOt som särskildt gäller förbindelserna gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva sik til vägs, gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva sik i vägh, dragha til vägha, taka väghin. for han mz Suenom a ueghenom äpte þöm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 170. " j en brun mällan fyra biärgh som ängin wähge liggir til" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 303. " tha thu koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer nidher i thän brunnin tha STar ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre radh til. at thu kan nakon tidh optarmer ther op j gen koma for thy ther är ängin vägher opKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 29. " thänne wäghin är nakot thunger j vphoweno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43. " keysen en aff thenne wägänä hwilkin idher täkkes at ridhä" Va 39. blandamär och philta toko then wägän a theres högrä hand ib. ridhen wt aff wägen ib 36. " tha foro the bönder huar sin wagh at hänta foder ok Summi maat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4109. the. .. foro. .. annan vägh heem til sin rike STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 44. " wndhrwisa mik wäghen huilken iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al gangha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 469. " begynnadndes gaa opKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa wäghen" ib. " bleff iak ensaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer oc dröffdher, haffwandes enghen wäghen ib. saghom wi en. .. draka mith i wäghen för os ib. iak. .. wtgik oppo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almennelika wäghen" ib 468. en dagh riþu þe baþe. þär cors SToþ a väghenom (in quadam via communi) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 498. " han saghþe hanom hui han vek af väghenom" ib. " diäfla. .. viSTo þöm väghen þVart af rätto" ib 523. " sändeSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhin thakkadhe gudhi som honum hawer wisath rättan wägh, til lhans herra brodherson" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 204. " sky wiiSTo them wäghin om daghin" ib 388. " hwar hälzST nagra wägha laagho ltil iherusSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem" ib 2: 149. " gak til then vägh som fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir (viam quæ descendit) af iherusSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem ok til gazam" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 145. " then tidh the STrand. 1853.">Fram foro at väghenom" ib 146. han foor sidhan gladikä heem at sinom vägh ib. " ä mädhan the ginGO aat väghinom til STadhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 215. folkit foor thiit at manGOm väghom. swa som man far af enom STadh til annan flere vägha än en ib 26. nar. .. magdSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alena saa at väghane skildos aat. ville hon taka väghin som ledde heem til hänna hws ib 215. thänne biscopin är swa skiKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhir swa som then som STaar ther wägha skilias aat thänkiande mz sik hulkin wäghin han vil hällir hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 336. " the kunno wäghin ekke hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2365. " en annan wägh monde han wälia" ib 9286. " jak vil foe ij väghin ridha" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 632. han thädhan reedh krankan vägh ok mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa leedh ib 655. thän vägh Var mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok änkte liws ib 658. " dan skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wardha huGOrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer a wäghom (in via) ok a STighom (in semita) wadheliken orSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 265. " thässe twe ormane, som annor ligger a wäghomin, oc annor a STighomen" ib. " min fadher haffde i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom wäghom äpther mik letat" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 468. " thz är GOt at finna sin win a wägh" GO 1048. " latir gaar nöghogir (för nodhoghir) aa STenoghom wägh" ib 405. " läth lbyrdh är lang wägh thung" ib 765. " hwa som gaar aff rät wägh han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ey wara wandin til at taka thän rätta i geen" ib 1016. ther funno the ij [2] wäghä skill (d. lv. s. ett STälle der två vägar skildes; dre (v ar. twe) weghe scleyden) Va 39. " han kunne wäghin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3361. " döMDes kutilaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo. .. ath byggie bro och rydhie wägh som theris STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BolSTad räker" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 150 (1506). " at rödkie iij väge, hwar thera x faSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne bred, lher in opKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa finland" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 657 (1516). sla mz honum (STafven) ower hawith oc skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hawith skilias vnder STawenom, oc STanda som twe mwra STrand. 1853.">Fram mz enom wägh, thwärt ower hawith, swa at wäghin är thör ther i mällan, oc lät folkith diäfflika ganga STrand. 1853.">Fram at them wäghenom än pharao konungx hiärta skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al än härdhas aff thetta tekn, oc föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia wäghenom epter idher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 316. " siätte ängelen wtgöt sith kar j the STora flodhinne euSTrand. 1853.">Frathen. oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BortöSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKade watneth j henne til at redha wäghen til konunGOm aff solens vpgangh" ib 2: 358. " skule gilles brödherne sin gillesbrodher wnthföra iij mila wäg mz heST eller skip" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 104. thz (ɔ: amynnet) war huseno swa nSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala twa milo wegh eller twa wiko sio STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1706. - gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva sik til vägs, gifVa sig på väg, begifVa sog åSTad. KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hwat tiid the skule sigh endelige giffue til wägx FH 7: 72 (1506). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 234 (1505). SToria. 1816 ff.">HSH 24: 148 (1518). " at tw STrax skulde giffuä tiig tiil wägis. .. tiil tönnä erichsson" ib 19: 105 (1505). - gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva sik i vägh, d. s. ath i. .. giffue eder till bakä till swnderSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo i vägh SToria. 1816 ff.">HSH 19: 156 (1506). - dragha til vägha, begifVa sig åSTad. at the affskorne rydzer ändelige ffulachtendis äre offortöffet thenne ängen skadhelige besökte scole och andheledis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allredhe thädhen till väghe dragne Vara SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 524 (1511). - taka väghin, taga vägen, begifVa sig. vij vethe icke fullelige huarth the skole tage vägen SToria. 1816 ff.">HSH 20: 291 (1518). - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. han kände mik saman vägh ävärþeleKS lifs STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 187. " han hafdhe koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanskap mz iwdhom som ginGO bredhan wägh til helwitis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 265. " hans STriidh wardher a mot häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom mannom, som ganga thrangan wägh til lhimerikis ib. "STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. " huru han kunne komma them vth aff wäghin (rödja dem ur vägen; ut tollertet eos)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 278.
vägher (vægher)
3) , a) gå för sig, låta sig göra. lthz koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer ey swa til wäga MD 167. b) åSTadkomma, åvägabringa. iak kan thz ey ena til vägha koma STrand. 1853.">Fr 2209. hwar man skulle thetta plägha hwar man kunne thz koma til wägha at känna androm thz han wiSTe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5986. " jak kom til wägha, at adam oc äwa brutu gudz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh. . jak kom oc til wägha at chayn drap sin brodhir abel" ST 307. " kom han mz sinne konST thz til wägha ath drotnigenne thykte som gudhin amon kome" ib 511. ib 229, 374, 503. gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle owinin. .. kom thz mz sinne ondzsko swa til wägha at hon fiöl j skörhetinna synd STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 52.
vägher (vægher)
4) utväg, tillfälle, medel. han wille the wägha finna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandro sit liiff aff winna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9919. " rädh war herra honum annan wägh til hiälp" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 236. " witin j engä wäghä til at min broder finge mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" Va 49. " iak wiSTe än wägha til (att anskaffa) päninga" LfK 144. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 24. - (?) han hafdhe i sit hiärta wiST hwru han matte finna the liST mz konST oc swik nakar lund dräKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandrum mz nakre fund han fan mz raadh oc onda wägha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9951. - väg, utväg, sätt; medel. them fiol tha blodher foe öra wiSTo ey hwath thz bäzST war göra then bäzSTa wägh mondo the finna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4865. " skulu te hus wilia winna, skudha ok leta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wäghi huarn te mågho töm STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilage äru; koST ok födho förläggia" KS 87 (211, 95). " thy ath the andre II weger STa ecke i waare hender eller i waare macht. .. ther före wele wij föret tagat med däctingen menendis ath thet är then snaraSTä och sächreSTer weg, till STrand. 1853.">Fred och endä KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa thette ärlig" SToria. 1816 ff.">HSH 20: 214 (1507). ib 217 (1507). - tillfälle, anledning. then syndar meer som för syndar, oc giwer androm wägh at synda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 140.
vägher (vægher)
5) väg, tillvägagångssätt, lefnadsnorm. han. .. foor STrand. 1853.">Fram aat rättom konunghslekom vägh (via regia incedens) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. " tha the ginGO aff them wäghom äller laghom (a via) som theris gudh haffde them giffwit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 152.
vägher (vægher)
6) sätt, förfaringssätt. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu thola swa manga pinor. huru manga wägha (quot modus) thu tillagdhe til iomSTrand. 1853.">Frunna wandhedhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 376 ; " jSTrand. 1853.">Fr 4. - sätt, vis. then wäghin (på det sättet, sålunda)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 184.
vägher (vægher)
7) beskaffenhet, STällning, lag. widh XX milor när ällar thenna wäghen (vid detta laget, så ungefär) när KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paradys STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 452.
vägher (vægher)
8) (hVar, hVardea) på sin sida. saa een nunna. .. twa predicara brödhir. .. sätias hwan thera sins vägh at henne STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 832. " hwars thera här lagh sin wäghin widh brona" ST 136. - med ack. bäggia thera här la hwar sins wägh brona STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 723. - thän vägh(in), åt det hållet, på den sidan. vm Suä är jordmun skaKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher, at man torf rädhas nokor STadh åt huseno STen kaST aff blidhom, tå skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al göras tän wäghen vtan widh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgha muren en annar mr KS 86 (210, 94). på den sidan om. med ack. man är gärna thän Vaghin eeldhin som bäST brindhir GO 692. - thänna vägh, på denna sidan om; till denna sidan om. med ack. badhe hin wägh haff ok thänna vägh haf STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 685. sancta tecla fik han (Johannes döKS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parens finger) ok fördhe mz sik thenna wägh haff tel lnormandiam ib 941. han la thenna wägh tigris flodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3235. - bäggia vägha, på båda sidor. hwart eth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altarit STande wp sidhis aff the andro, böriaskolande aff the näSTo trapponne, widher högha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altarit bäggia wägha (ex uraque KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parte) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 84.
vägher (vægher)
9) riktning, väderSTreck. " röST aff fyrum wägnum som windher bläs" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 311. 10) sida, del af ett föremål; sida af en kropp. annan vägh hauar þu nu STekt. vänt braþena ok ät þän del nu är STekar (assaSTi unan KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partem, gira STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliam et manduca) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 416. " om hVardera ytan af ett föremål med flat form. läg thz KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa speghil glasit KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa then waghen som jnwither" PM XLIII. - annan väghin, på ena sidan. Vart sylf kors. .. scriwät annän väghin med latin. hwat häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghudoma þer mit i äru SD 5: 564 (1346). 11) sida, håll, KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parti. han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al akta, huarn wäghen (på hvilkendera sidan) flere äru, the wani äru with STridh KS 82 (204, 90). ib 83 (205, 91), 84 (206; 92; 207, 92). - JSTrand. 1853.">Fr adhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almanna-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almunda-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almännings-, far-, gildis-, gräs-, hem-, himirikis-, hoVa-, hälvitis-, kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLöVa-, land-, landslik-, maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa-, pilagrims-, qvärna-, radhSTovu-, renlVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivis-, ridh-, þing-, þings-, þiuþ-, Vaþa-, Vatn-, Vatu-vägher, äfvensom hin-, midh-vägh; midväghu; langvägha, af-, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf-, land-, lang-, midh-väghis, väghna.
vägher (vægher)
1) STälle der vägar skiljas, vägskäl, vägskilnad, skiljeväg. en gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al riddare aff then här la hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffdödher ij et wägha skäl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5663. " här är wägha skälit (dVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivisino viarum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 170. han STaar folkeno til tekn a väghaskiälum STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 39.
vägher (vægher)
2) bVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iväg, STig? taghandis KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sik siin Vapn SToddo sigh endels j trangaSTa wägha skälen mällan bärgx högdhenar (sederunt per loca, quæ ad anguSTi intineris tramitem dirigunt inter montosa) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 155. - väg? piil wtsändir til forelakt maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, ällir rwm, huar seer hans wägha skäl (transitus), sidhan han ländir i maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alit Su 236.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vägher may have also been written as vægher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vägh.
 • vagh Bu 492 (jfr 1017); hinvagh VGL I þ 12: 2 wagh (i rimslut med dagh) RK 1: 4109.
 • uagh: annanuagh VGL I M 6; annänuagh ib 4.
 • väghin.
 • vaghin Bir 4: (Avt) 177 ; MP 2: 27 ; GO 692.
 • waghin KL 68 (på två st.). waghen PM XLIII.
 • uäghär VGL I M 5. vägha i uttrycket koma til vägha (se unde 3) och i ssättn. vägx HSH 24: 148 (1518).
 • wägx FH 7: 72 (1506).
 • wegx FM 234 (1505).
 • wägis HSH 19: 101 (1505).
 • -ar.
 • vägha.
 • wäghi VML I B 21; pr., 1; KS 87 (211, 95) ; almänna wäghi ib 65 (161, 72). wäghe VM II Kr 2: 3. dat. väghom. wägnum (felaktigt för wäghum? jfr dock väghna) Bil 311. gen. vägha. väghia Bir 2: 119. väghna, se detta ord),
 • vägha bref ,
 • vägha brödh ,
 • vägha fynd ,
 • vägha koster ,
 • vägha ledhare ,
 • vägha mot ,
 • vägha möte ,
 • vägha redho
 • vegeredhe )
 • vägha ryþning ,
 • vägha ryþsla ,
 • vägha skiäl
 • -skäl )
 • vägha syn ,
 • vägha täppa ,
 • vägha vilder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back