Väghna

Old Swedish Dictionary - väghna

Meaning of Old Swedish word "väghna" (or væghna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghna Old Swedish word can mean:

väghna (væghna)
L.
väghna (væghna)
1) sida, riktning, håll. a) i förbindelse med ett adj., räkneord el. pron. (i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmh.) i gen., oftaST pl. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra väghna, på STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sidor, på STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla håll, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlleSTädes, öfverSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt. fan han. .. bröþ swa. .. SOm af muSOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra Vaghna gnaghit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 188. syntos otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alike diäfla akdra wagna kring vm han ib 51. the. .. leetto äptir honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra vägna vm kring STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. " the STimadho oc göddo mz gäld mot honom SOm hunda. kringom gifwande han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra vägna" ib 154. vp STodho hans ovin ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra wäghna vm kringh STodo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29. " elder flögh ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra väghna" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1629. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alraq Vaghna (per omnem STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partem cVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivitatis) sangs gudhj lofs sangir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 198. " vi hafuom vmgangit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla väghna" ib 399. MB 2: 393. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra waghna annar STadz tha war mySTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 46. " vm honum koma dröuilse angxlas han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra väghna swa SOm trä aff vädhirSTormom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 64. " at swa skuli herra gud STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra wägna oc huan STadh äras" ib 4: 99. " huat sielden lidher thz beuisas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle wagna" MD 121. " hans dygdeliga frägd wt widdes STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wäghna (ubique]" MB 2: 303. ib 1: 156. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 24. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 272. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 67. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1751, 1756. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8508, 9275. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7841. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 232. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 62. - åt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla håll. han sa sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra väghna om kring Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2231. ib 2236. Va 14. lhertoghin wiiSTe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vegna STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3138. " flyddo tha nordmen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vegna" ib 3160. - från STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla håll. loot han saman koma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra veghna af väruldinne j STadhenum nicena STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patriarcha ärechebiscoSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa oc andra STycken på Forn Svenska.">BSscoSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 417. - bäggia väghna, på båda sidor. satte han sik. .. mit vidh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit. oc sina discipulos bäggia vägna vm sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 70. " twa witniSTafflor. .. scrifwadha bäggia weyna" MB 1: 345. - åt båda sidor. giffwande dydghana liwdh bäggia vegna SOm harpo STrängir (ex utraque STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parte SOnum dvinæ sermocinationis dat, sicut in cithara harmoniam) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 214. - i båda afseendena, med afseende på bådadera (jfr 3). biSOpe Var Vanda bäggia väghna luua hänna liua ii renliue at mot iuþa laghum ok siþum älla bryta sina iat viþ guþ siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. nw hawir thu hörth huru hyffdhingen aff himerike Var föddir oc ämuäl hörde thu huru himerikis drotning födde han. oc bäggia vägna (in utroque) findir thu hardaSTa fatikdomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 345. - fiura väghna, på fyra sidor; på fyra STälen. guz ängel. .. fäSTe cors fiura vägna a möSTrens vägiom (in quator angulos) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 208. - hVars väghna, på hVarje sida, på hVarje STlle, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlleSTädes. iämlangt är hon (jorden) hwars weyna fra himilin MB 1: 40. " är hwars weyna fra henne op til hiSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna, oc ängin STadz nidher ib. thridhi a tiäldith war aff hardwk, swa siit SOm gik ower STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt hwsith owan om kring, oc hwars weyna om kring, nidher til iordhinna" ib 496. - hvilikins (hilkin) väghna, åt hvilket håll (än). hwilkin wäghna man til sa ther aff gik swa mykith liws STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla väghna om thz hws Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1755. - höghro väghna, på höger sida. han är mik höghro vägna at iak ey skuli fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109. " STat thu höghro vägna ib. - sins väghna (i förbindelse med ett föregående hVar), (hVar) på sin sida. prior j briccia. .. saa. .. iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum oc mariam hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda STighanom hwart sins väghra" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 799.
väghna (væghna)
2) föregånget af prep. af el. a och i förbindelse med et SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i gen. lel. med ett poss. pron..: från el. å (ngns sida, (i ngns) namn, efter (ngns) uppdrag, efter (ngns tillsägelse, för (ngns) räkning, å (ngns) vägnar; STundom i fråga om en veSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet SOm mera direkt utgår från ngn (el. ngt: af. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han äller annar af hans veghnä i rekesens þiäniST þiänä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). þa scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al en af þem af Vapnsynenä kumä hwart aar. .. af faþersins väghnä ib 477. þe SOm Vapnsynänä skuþä af konungens väghnä ib. " þa skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han komä til Vapnsynennä firi þem SOm hana sculu skuþu af kronunnä veghnä" ib. " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgywom wi þem tolf. SOm skiSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþe äru j þre laghsaghu. .. fult wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald ok makt af Vara veghnä, sannynd i þolicum mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alom. .. vtletä" ib 606 (1346). ib 639 (1347). " sculu. .. Vare exequtores äller andre. þer þe til sätyä af þerrrä wäghnä hwart aar räkenskap taka" ib 567 (1346). " at wi (ɔ: bendict aghäSOm ok älisif hans hwsfru) hawm sköt ok vplatit. .. met twem widherþuäru mannum een a warä veghnä. .. ok annär a foghotäns veghnä. .. metþer tolf faSTum þrim SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum iak benidicter neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde. .. af äliSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sulä veghnä SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum hon siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde fyrST eriker af kuritulum STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pauel lhumarin herman dank, af foghotens veghnä andres thorþäSOn. .. ingiuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller aff saw. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt Vart gooz j heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 5 (1353). " bartholomeus böþ diäflenom af guz väghna" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 207. " petrus ok STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulus waro ey fiärrin a gudz wäghna: ok tha coclarin flögh: tha sagdhe STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulus til petrum: mik hörer til at bidhia gudh: ok tik hörer til at biwdah a gudz wäghna" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 105. " prädicaren böþ hanom a guz väghna (per nomen dominni noSTri JeSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su ChriSTi) sit napn ok sina syslo sighia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. MB 1: l10. sagdhe prophetin honom a gudz vängna. .. thw skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ey dö STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 253. teþes hanom Var härra ok sagþe hanom. .. þu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt fara mäþ hanom a mina väghna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 181. " han är ven STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldox guz. ok är här cumin a hans vägna. at niþra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla indye lanz guþa" ib 204. " moyses. .. gaff them lagh oc rät aff gudz weyna" MB 1: 6. " jichonias vnge giordhe SOm ieremias propheta rädh honum aff gudz weyna" ib 9. " en man. .. fik hanom en gulring at föra änglanz konunge ok takka hanom aff iohannis ewangeliSTa wäghna" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 160. .. . han. .. badh löna sik a modhorinna vägna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14. " aff konungsins vegna hafdhe han räth then vänaSTa skiphär man hauer seet" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1460. han saghþe. .. sik Vara diäwl. .. ok þit sändan a luciferi vägna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. þe. .. sagþo sik Vara. .. sände tel þerra a STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pauli väghna. at taka döpelse (dicebant. .. a vobis baptizari volumus, sinct STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulus nobis dixit) ib 129. friþbiuthum (för firiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buthum) wir þät. än riddäre äller swenaVapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin häMD äptir af hans härra wäghnä SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). þätt skulu þe hawa SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum þöm faa, äffter waro STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþi, äller þerä manna, SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum þätt jär ij händer satt at wara wäghnä ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). warþer. .. godzit a minä wäghnä för ater löST ib 160 (13439. herre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren war skickader. .. aff konung criSTierns vegna i rotmaby STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9612. " tha han sa at engin hielp war a manz wegne (Var att vänta f mennsiSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSor)" LB 3: 230.
väghna (væghna)
3) föregånget af prep. af el. a (STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, uSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa) och i förbindelse med ett SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i gen. el. med ett poss. pron.: å (ngns) sida, för (ngns) del, i fråga om (ngn). wil kunungur. .. hana lydhin ok willighan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogha, tå skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han af sina wäghna (in se) täsSOn try haua STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 78 (192, 85). " thässe äru the badhe a quinno wäghna ok manna (d. v. s. bland både quinnor och män) SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh sighia ok känna androm got ok sant. ok siälfwe kunno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldregh. .. mina sannindenna viiSDom" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 424. " hwilke än finnas. .. mange i hwariom STadhgha ok renlifwe. badhe a quinno wäghna ok manna (utrisque sextus) ib. - angående, beträffande. worde her hemeligha opslagin a kiSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio därinna nagher breff oc formaningher, SOm synsi wara vtsändhe aff war heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga fadher, STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pawen, STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa then cardinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alis wägna, ther linköpungx domkiSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio oc STiicht siegx haffua i böfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alningh" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 181 (1507). - med afseende på, med hänsyn till. thesse tea dygde haua sik a manzens wäghna til (afse menniskans förhållande till) gudh ok landelik ting STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 18 (45, 19). " han gör STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh a Vara vägna oc mz os thz SOm han veet os Vara nytilicaST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 20. " ey Var han hördhir a mandomsins vägna äptir sinom vilia" ib 184. " thu hängde a korsith a thins mandooms natura weyna" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 43. " gudz födzla war vndirsam. .. förST vpSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hans väghna SOm föddir wardh. .. ther näST vpSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hänna vängna SOm födde" ib 66. thol iac nw hardha licamans väSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia oc pinor. och them thol iac giärna a siälanna wängna (secundum aninam) för thin räddogha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 67. okunnoghar a mins guddoms vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldz wägna (secundum potentiam et deitatem meam) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 245. " en STor herra a världinna vägna (secundum mundum)" ib 3: 212. ärlikin riddare a släktinna wegna ST 450. ib 451. " aff werdhoghetz wegna war han riddara meSTare" ib 247. mannen war natwrlika dödhliker aff likamens weyna MB 1: 129. ib 131, 132. " formatto the ey hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda honom. for STarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLek skuld SOm han hafdhe af naturinna vägna. ok ämuäl a diäflanna vägna SOm bygdo i honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 290 ; jfr 4.
väghna (væghna)
4) föregånget af prep. af el. a och i förbindelse med ett SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i gen: på STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grund af, i följd af; för. .. skull. aghär han þär äghändenom äncte afrþ af giua. af rätz waghnä SD 5: 637 (1347). " ey matte min mandomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir a rätzsins wäghna (ex juSTitia) vtan pino koma j ärona" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 119. ib 3: 46, 105. af äMBitzins väghna hafdhe han Varit hanne swa SOm fadhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 354. huru han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlenaST aff nadhinna wäghna (ex STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gratia) maghe tik täkkias SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 198. ib 404. " tha SOm. . nw känneswennen. .. trängtdis oc nödgadis aff lydhonna wäghna til ytra ängxliga ok SOkafult äMBite" ib 378. gör thz aff affwndhz vegna SO 86. " om then SOm later [sick] leedha aff gillit aff ööls vegna" ib 98. biwdhom wi for:da broder niclis. .. the sama flödhgiwtor ypna hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda höST oc waar, oc ä nar flodh är oc thäs behoff gör, swa at watnit egngom göre scadha aff the dammana wägna VaH 24. 332 (1442). warin lydhne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom förmannom af gudz wäghna (propter Deum) STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 64 159, 70). " hanom enom af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom appoSTolis Var louat af iuþa väghna in ganga i guz mönSTar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 195. " han reedh tha tiil danmaSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK aa nödhwänghna" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1787. - (?) thz är onth brödherschap at fordefffua eller forhata hanom then han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al äre mz sin edh a ärannä veghna SO 115 (troligen förderfVad text).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghna may have also been written as væghna

Alternative forms or notes:
 • vängna MP 2: 67, 233 ; Lg 66.
 • wängna MP 2: 67.
 • wänghna RK 3: 1787.
 • vegna.
 • wäyna Al 9275 (i rimsl. med thäghna); MB 2: 393.
 • weyna MB 1: 6, 9, 10, 40, 124, 129, 131, 132, 156, 338, 345, 346, 496 ; Al 8508 (i rimsl. med thäghna); Lg 43.
 • vaghna Bu 516 (jfr 1022); KL 188, 198.
 • waghna Lg 46.
 • wagna KL 24, 51 ; MD 121.
 • waghnä SD 5: 637 (1347)),
 • viþa väghna , vidt omkring. viþa väghna vm väruldena fiollo þa niþar. .. afguþa bilätte Bu 64. " swa vidha väghna man thz hördhe" Iv 1750. - änga väghna, åt intet håll, ingenstädes. han gat went sik enga wäghna Bil 272. b) föregånget af prep. a och i förbindelse med ett adj., räkneord el. pron. li lgen. pl. a bäggia väghnna, på båda sidor. the striddo fast a bäggia wäghna Al 3321. - a höghra väghna, åt högra sidan. hwar man röris natwrlika först a höghra weyna än han hugxar sik ey MB 1: 124. - a ymsa väghna, än åt den ena än åt den andra sidan. han. .. kast. adhe howdhit stundom hijt ok stundom thijt är (för a) ömsa väghna (modo in unam partem, modo in aliam) Bo 204. b) föregånget af prep. a (upa9 och i förbindelse med ett subst. i gen. el. med ett poss. pron.: sida. bildl. är. .. synden en dels vppa edhan dell ällir vppa idhra wäghna (a vestra parte) MB 2: 141. sida, i fråga om slägtskap. the andro waro ioseps brödhir a fadhirs wegna oc ey a modhirs ST 406. " närmande sig betydelsen: parti. alle the som a gudz weyna wilia wara the kome til mik" MB 1: 346.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back